Personal och Pedagogik

Välkommen att kontakta vår rektor Emma om ni vill komma och hälsa på. Personalen visar er gärna runt på Bullerbyn och berättar om pedagogiken och hur dagarna för barnen ser ut.
”På Bullerbyn tror vi på det kompetenta och nyfikna barnet. Att barn vill utvecklas och kan om de får rätt förutsättningar för att lyckas. Vi tror att barnet har en inneboende kraft och är rika på resurser. Vi är medvetna om att barnen påverkas av normer och vårt förhållningssätt och att vi har möjlighet att lära dem acceptans och respekt för sig själv, sin omgivning och sina medmänniskor. På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inget barn på vår förskola ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi på förskolan arbetar för att alla barn ska känna allas lika värde och att våra olikheter stärker vår grupp.” // Emma Alfredsson, Förskolelärare, Rektor & Skolchef
Personalstyrkan på Bullerbyn består i nuläget av både kompetenta förskolelärare men även kompetenta barnskötare. Vi på Bullerbyn tror det är rätt väg att gå för att ta till vara på kompetensen hos båda yrkesgrupper.
För mig är det viktigt att finnas till för barnen och vara en naturlig trygghet. Det ska kännas bra för både barn och föräldrar att barnen vistas hos oss på Bullerbyn. Barnets kreativitet är något jag håller högt och vår ateljé på Bullerbyn gör det enkelt för barnen att vara kreativa. Jag önskar ge alla barn möjligheter att utvecklas och tänka själva. Jag kommer arbeta för att alla barn ska känna sig sedda och uppskattade. // Caroline, Barnskötare
Bullerbyn har funnits i över 30 år och vi har skickat många barn vidare in i skolans värld, i dag har många av dessa barn själva sin barn på Bullerbyn.
Det är en fantastisk upplevelse att få se barnen utvecklas i sin lek. Leken är otroligt viktig för barnens utveckling och efter mer än 25 år på Bullerbyn blir jag fortfarande lika förundrad över hur mycket barnen själva kan åstadkomma. Jag ser alla barn som egna individer och mitt arbete handlar om att ge trygghet och se barnens egna unika behov. // Anette, Barnskötare
På Bullerbyn utgår vi från Den fria leken. I leken får barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck samt få utlopp för fantasier och funderingar. Den fria leken betyder inte frånvaro av vuxna utan vi pedagoger finns tillgängliga för att stötta, hjälpa och att utveckla leken tillsammans med barnen.
”Det viktigaste i mitt arbete som förskolelärare tycker jag är att skapa förutsättningar för lärande på ett roligt sätt. När barnen har kul och trivs lär de sig massa saker utan att ens märka det. En lek kan vara så mycket mer än en lek!” // Åsa, Förskolelärare