Att tillhöra bullerbyn

Vill du att ditt barn ska få

 • Vistas i en trygg och utvecklande miljö tillsammans med engagerad personal och föräldrar?
 • Vara mycket utomhus varje dag?
 • Äta mat som tillagats på förskolan?

Vill du som förälder

 • Vara med och påverka ditt barns miljö och utveckling?
 • Vara delaktig i beslut som rör ditt barns vardag?
 • Vara del i gemenskapen i ett föräldrakooperativ?

Klart att du vill. Som förälder har du ett ansvar tillsammans med resten av föräldrarna.

Som förälder

 • är du en del i styrelsen, som bär ansvaret för verksamheten (den pedagogiska verksamheten ansvarar vår erfarna och utbildade personal för)
 • deltar du vid styrelsemöten
 • har du inget personligt ekonomiskt ansvar för verksamheten
 • ansvarar du för ett eller flera ansvarsområden inom driften av förskolan
 • arbetar du i barngruppen under 1,5 h vid några tillfällen/termin.

Att vara ett föräldrakooperativ innebär en större handlingsfrihet än en kommunal förskola. Du hjälper till med att driva förskolan och får vid årsmötet ett ansvarsområde som du har under ett år. Du kan exempelvis vara fastighetsansvarig, trädgårdsansvarig, festansvarig, sekreterare eller ordförande.

Det finns flera olika poster och varje familj skall efter årsmötet ha minst en av dessa. Utöver ansvarsområdet så arbetar du i barngrupp 14.30-16.00 på måndagar med jämna mellanrum (frekvens beror på antalet inskrivna familjer, ca 2-3 ggr per termin) då vår personal har planeringstid.

Till detta tillkommer snöskottning på vintrarna efter ett rullande schema samt att vi har två arbetsdagar där du förväntas medverka, en på våren och en på hösten, förlagd på en helg.

Den pedagogiska verksamheten ansvarar och sköter vår erfarna personal. Som föräldrakooperativ följer du samma läroplan som den kommunala förskolan och vi blir varje år reviderade av kommunen för att säkerställa att vi lever upp till det som förväntas inom en förskola.

Vi finns inne på en återvändsgata i ett lugnt villakvarter med skogen som nära granne. Detta underlättar skogs- och naturaktiviteter och som närmsta granne har vi en obebyggd tomt som de äldre barnen uppskattar som lekområde.

Under 2019 installerade vi både bergvärme och nytt luftsystem så inomhusmiljön är mycket bra.

Vi har en väldigt låg personalomsättning och vi har fantastiska medarbetare som varit hos oss länge vilket ger en trygghet både för barnen och för oss som föräldrar.

Vi har också återkommande aktiviteter tillsammans under hela året med familjedagar, midsommarfirande, julgransplundring och så vidare. Detta ger en gemenskap mellan både barn och föräldrar.