Om Bullerbyn

Vi är ett föräldrarkooperativ som har drivits av föräldrar sedan 1989.

Vi är väldigt stolta över vårt kooperativ och att vi har samma positiva och engagerade fröknar som alltid är glada och ställer upp.

Vad är ett föräldrarkooperativ?

Föräldrarkooperativet Bullerbyn är enskild förskola i Vissefjärda där verksamheten bygger på medlemmarnas aktiva deltagande. Medlemmarna utgörs av barnens föräldrar.

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden förening.

Föräldrarkooperativet Bullerbyn drivs inte i vinstsyfte utan verksamheten ska gå med nollresultat och eventuellt överskott tillfaller föreningen.

En föräldrarkooperativ förskola är en ekonomisk förening, vars syfte är att bedriva barnomsorg samt att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen. Varje familj med barn på Bullerbyn är medlem, och vi har tillsammans ansvaret för drift och skötsel av förskolan. Detta är ett stort ansvar, men ger i gengäld stora möjligheter att utforma verksamheten så att den blir bra för våra barn.

I en föräldrarkooperativ förskola är föräldrarnas deltagande en naturlig del av verksamheten. Det innebär samtidigt att man, genom sitt engagemang, har möjlighet att påverka verksamheten.

Föräldrarnas engagemang innebär uppdrag i styrelsen eller ansvar för andra delar av verksamheten. Varje höst och vår är det arbetsdag, då alla familjer hjälps åt att städa och fixa grejer som behövs och har bestämts tidigare på möten både inne och ute.

Varje månad har vi föreningsmöte för alla medlemmar och det är obligatorisk närvaro för minst en av föräldrarna i familjen.

Som medlemsfamilj i föräldrarkooperativet Bullerbyn, behöver man ha ett stort engagemang och man behöver ägna mer tid på sitt barns förskola jämfört med en kommunal förskola. I gengäld får man en barnomsorg med bättre gemenskap än på andra förskolor och större möjlighet att påverka sitt barns vardag.